ЗАГАЛЬНА БІБЛІОТЕКА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Історія бібліотеки неодмінно пов'язана з історією Національної академії внутрішніх справ. Днем народження НАВС прийнято вважати 11 червня 1921 року, тобто дату, з якої почали функціонувати Курси Червоних міліціонерів Харківської Губернської міліції. Наказом МВС СРСР від 20 серпня 1956 року за № 09282 була організована Київська спеціальна середня школа міліції МВС СРСР. Відразу після створення школи міліції почали функціонувати загальна і спеціальна бібліотеки. Вони стали базою для формування бібліотечних фондів Вищої школи МВС України, а в подальшому - Національної академії внутрішніх справ. В січні 2017 року бібліотеці виповнилось 60 років, що підтверджується записами в книгах сумарного та інвентарного обліку літератури, які датуються 15 січня 1957 року.

На підставі наказу МВС України від 31.08.2018 №718 "Про організаційно-штатні зміни у закладах вищої освіти МВС", "Національної академії внутрішніх справ від 17.10.2018 № 1381" перейменовано в загальну бібліотеку НАВС.

Для формування фондів загальної бібліотеки та вдосконалення її діяльності чимало зробили майстри бібліотечної справи, особливо Віра Михайлівна Кисельова, яка ще в далекому 1957 році очолила загальну бібліотеку Київської спеціальної середньої школи міліції і працювала в ній впродовж трьох десятиліть. Хоча насправді бібліотеки як такої не існувало, тому довелося створювати її з нуля. У фондах бібліотеки й досі зберігаються книги, які поклали початок майбутньої книгозбірні. Невеличкому штату з трьох працівників доводилося займатися всім - від комплектування літератури до організаційно-масової діяльності.

1986 році естафету прийняла Л.М. Торшина, яка завідувала загальною бібліотекою до 1998 року. З 1998 року по 2010 рік завідувала бібліотекою Радько Валентина Ромуальдівна, в 2011 році директором бібліотеки був призначений І.М. Кондратьєв. З 2012 року її очолює Н.А. Косенкова.

Багато зусиль до розвитку бібліотечної справи доклали Р.В. Желтоногова, яка працює в бібліотеці 40 років. Понад 30 літ сумлінно виконують тут свої обовязки Н.Г. Задорожна, О.В. Савченко, О.Б. Машевська, О.О. Шевчук. Висококваліфіковані працівники І.В. Волошина, Н.М. Лис, О.В. Чехленко, Т.І. Коваленко, Т.В. Тихонова, О.А. Батрак, В.А. Возна, Ю.І. Оверченко та багато інших, використовуючи різноманітні форми та методи роботи, повсякчасно сприяють виконанню завдань, що стоять перед навчальним закладом.

Загальна бібліотека НАВС є інформаційним ядром Академії, протягом багатьох років вона акумулює та зберігає результати науково-дослідної і науково-методичної діяльності, надає всім категоріям користувачів бібліотечно-інформаційні послуги . Отже, створені в попередні роки ресурси Бібліотеки (фонд, технології, кадровий потенціал), мають бути основою для реалізації основних напрямів подальшого розвитку бібліотечного обслуговування.

Виходячи з Статті 33.3 Закону України "Про вищу освіту" від 01.07.2014 № 1556-VII, кінцева мета і перспектива нашої бібліотеки пов’язані з інноваційним напрямком діяльності – трансформацією бібліотеки в науково-інформаційний центр академії.

Необхідно відзначити, що за останній рік відбулося розширення сфери використання інформаційних технологій в різних видах бібліотечної діяльності, посилення інформаційних функцій загальної бібліотеки, удосконалення якості обслуговування користувачів.

Серед завдань бібліотеки на 2018-2019 рр. – формування, зберігання та використання інформаційних ресурсів, створення системи доступу до інформації, якісне та оперативне бібліотечно-бібліографічне обслуговування користувачів бібліотеки.

Серед пріоритетних напрямів роботи бібліотеки – розширення спектру вторинної інформації, наповнення репозитарію відкритого доступу (цифрові колекції наукових праць авторів – науковців), створення реферативної продукції з метою повноцінного забезпечення фахових потреб науковців і практиків. Бібліотека має бути готовою до змін та постійного впровадження інноваційних технологій у свою роботу. Як нові види робіт слід відзначити такі:

- Роботу по вдосконаленню бібліотечного сайту, який сьогодні можна розглядати як самостійний напрямок інформування користувачів.

- Впровадження в роботу сервісу віртуальної виставки.

- Створення нової повнотекстової БД «Автореферати дисертацій», що захищені в НАВС.

- Постійне наповнення репозитарію НАВС ELARNAIAU, розвиток якого підвищує не тільки рівень інформаційного забезпечення наукової та освітньої діяльності, але й рейтинг ВНЗ в цілому.

- Реєстрація та адміністрування роботи репозитарію НАВС.

- Роботу з формування інформаційної культури користувачів на новому рівні і здійснення її диференційовано з урахуванням освітнього рівня користувачів з використанням новітніх технологій.

Загальна бібліотека академії обслуговує користувачів як в приміщенні головної бібліотеки, так і бібліотек в навчально-наукових інститутах № 1, № 2, № 3.

Наявність різногалузевого фонду, який налічує понад 1 млн. одиниць зберігання, поповнення якого відбувається книгами, періодичними виданнями, а також передплатою на «Електронну бібліотеку навчальної літератури ЦУЛ он-лайн» (біля 2000 назв). Фонди загальної бібліотеки систематично поповнюються періодичними виданнями, із яких сформовано їх оптимальне ядро, що забезпечує основний читацький попит.

Протягом року бібліотекою здійснювалася довідкова робота – фактографічні, адресно-бібліографічні, тематичні (усні й письмові) довідки, довідки на уточнення бібліографічного опису, з надання індексу УДК. Загалом надано понад 26,8 тис. різних видів довідок.

Подальшого розвитку набуває бібліотечне обслуговування. Бібліотечними фондами загальної бібліотеки скористалися близько 11,5 тис. читачів, які відвідали бібліотеку понад 283 тис. разів. Їм видано 324 тис. примірників наукової, навчальної, навчально-методичної та художньої літератури. Дієвим засобом впливу на формування читацької уваги є книжкові виставки, яких кожного року організовується близько 400. Серед них − участь в експозиції академії на щорічній міжнародній спеціалізованій виставці «Освіта та кар’єра», загальноакадемічних наукових та просвітницьких, виховних заходах, тощо.

В академії функціонують 11 читальних зал на 384 робочих місця, в яких читачами використовується 29 підключених до мережі Інтернет комп’ютерів.

Електронний каталог бібліотеки, який містить бібліографічний опис книг та статей з періодичних видань і налічує понад 278 тис. записів, дозволяє здійснювати пошук за назвою, прізвищами авторів, роком видання, темами та ключовими словами. Доступ до електронних ресурсів здійснюється через відповідні сторінки сайту: «Ресурси бібліотеки», «Електронна бібліотека навчальної літератури ЦУЛ он-лайн», «Електронний каталог». Бібліотека створює власні електронні бази даних. Це нові надходження, бібліографічні покажчики, списки літератури; «Електронний архів (репозитарій)».

WEB-сайт бібліотеки https://library.naiau.kiev.ua/

Функціонування веб-сайту забезпечується «Положенням про сайт бібліотеки». Протягом року відбувалось постійне оновлення інформації на всіх сторінках сайту, у меню «Ресурси бібліотеки» протягом року надавалася інформація щодо наукометричних БД та наукової періодики. Створено інтернет-путівник по відкритим ресурсам. Запроваджено онлайн послугу з індексування наукових праць (УДК). Наповнювалися розділи «Нові надходження», «Оголошення», «Виставки». За 2017р. кількість переглядів сайту бібліотеки біля 16 тис.

Впроваджено сервіс віртуальної виставки. Підготовлено та розміщено на сайті бібліотеки 18 віртуальних виставок до знаменних та пам’ятних дат.

З листопада 2016 р. бібліотека підтримує Інституційний репозитарій НАВС ELARNAIAU (електронний архів наукових праць професорсько-викладацького складу, співробітників, ад’юнктів, аспірантів, курсантів та студентів академії: http://elar.naiau.kiev.ua/

Забезпечення функціонування репозитарію є одним із пріоритетних у роботі бібліотеки, яка виконує функції модератора колекцій та адміністратора. На даний час електронний репозитарій НАВС ELARNAIAU включає близько 13 тис. документів - електронні версії наукових публікацій, що надійшли від викладачів та науковців академії.

Основне призначення : Накопичення, збереження, розповсюдження та забезпечення довготривалого, постійного та надійного доступу до наукових досліджень науковців НАВС.

Програмне забезпечення (DSpace- http://www.dspace.org /), відкрите програмне забезпечення. Поширюється під відкритою ліцензією, що дозволяє користувачам налаштовувати і розширювати програмне забезпечення за своїми потребами. На даний час репозитарій зареєстровано у директоріях:

- OpenDOAR (Directory of Open Access Repositories) #(Ref:IN:00204854)

- ROAR (Registry of Open Access Repositories) # 10094

- SSM (Система пошуку у відкритих архівах України).

Зважаючи на те, що кінцевою метою і перспективним інноваційним напрямком діяльності загальної бібліотеки є її трансформація в науково-інформаційний центр академії, пріоритетними напрямками її роботи на 2018-2019 роки є:

- Підготовка стратегії розвитку бібліотеки на 2019-2021 роки з урахуванням кількісної чисельності працівників, оптимізації приміщень;

- впровадження автоматизованої документовидачі;

- перехід на Універсальну десяткову класифікацію (УДК) в практиці роботи замість використання Бібліотечно-бібліографічної класифікації;

- перехід на відкриту автоматизовану інформаційну бібліотечну систему KOHA.