«ШЛЯХ ДО УСПІХУ ПОЧИНАЄТЬСЯ З КНИГИ» Фото

«ШЛЯХ ДО УСПІХУ ПОЧИНАЄТЬСЯ З КНИГИ»

Одне з головних призначень загальноакадемічної бібліотеки – через книгу сприяти комплексному вирішенню завдань гармонійного розвитку молоді, бути осередком духовного спілкування, творчої та інтелектуальної діяльності і дозвілля курсантів, студентів та магістрів.

Бібліотека в ННІ №3 спрямовує свою роботу на пропагування та розкриття через зміст книги загальнолюдських цінностей, формування у читачів національної свідомості, активної громадської позиції, моральних якостей, духовної зрілості та любові до свого рідного краю і його спадщини, формування високої мовної культури, виховання поваги до Конституції, законодавства України, державної символіки, формування екологічної культури людини.

У новому навчальному році бібліотека продовжила виконувати свої головні задачі і функції щодо забезпечення освітньої та наукової діяльності інституту на основі якісного та оперативного задоволення інформаційних потреб курсантів, студентів, магістрів, професорсько-викладацького складу та співробітників вузу.

Саме під назвою «Шлях до успіху починається з книги» на початку вересня співробітники бібліотеки розпочали роботу з планового забезпечення літературою всіх категорій читачів, які навчаються в інституті, відповідно до нормативів книгозабезпеченості й реальних потреб освітнього процесу. Для цього була проведена робота з:

уточнення списків курсантів, студентів та магістрів по курсах і групах;

вивчення робочих навчальних планів;

підготовка та оформлення читацьких формулярів;

формування комплектів;

складання чіткого графіка видачі літератури по курсах і групах;

здійснення перереєстрації читачів. 

На основі наказів про зарахування підготовлено та оформлено 496 читацьких формулярів. Для курсантів 1 курсу сформовано 101 комплект навчальної літератури, для студентів - 221 комплект. Формування комплектів літератури для читачів здійснювалася у відповідності з Постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1187, якою затверджені нові Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності закладів освіти, показники забезпеченості читачів підручниками і посібниками по кожній дисципліні окремо обраховувалися з розрахунку: 1 книга на 5-х читачів. 

Традиційно, на другому тижні навчання (10-14 вересня), було проведено масову видачу першокурсникам комплектів підручників та навчальних посібників. Видача комплектів на поточний семестр проводилася традиційним груповим методом згідно складеного графіку видачі літератури.

На абонементі №2 навчальної літератури для курсантів та магістрів інституту відвідування склало - 142 читача, книговидача – 576 примірників.

На абонементі №1 навчальної літератури для студентів та магістрів інституту відвідування склало - 228 читача, книговидача – 1325 примірників.

З метою підвищення інформаційної культури читачів проводилися індивідуальні та групові консультації з культури читання та основними навичками самостійної роботи з пошуку та опрацювання інформації.  

Під час масової видачі бібліотечні працівники ознайомлювали читачів з:

структурою загальноакадемічної бібліотеки;

графіком роботи бібліотеки;

правилами користування бібліотекою;

послугами та ресурсами бібліотеки;

доступом до електронної бібліотеки першокурсника;

інституційного репозитарія НАВС ELARNAIAU;

онлайн бібліотекою навчальної літератури видавництва «ЦУЛ».

Командирам та старостам академічних груп надавалися пам’ятки першокурсника.

З метою збереження бібліотечного фонду належна увага приділялася роботі з попередження читацької заборгованості. Бібліотекарі проводили індивідуальні та групові бесіди про бережливе відношення до книг, про терміни розрахунків з бібліотекою та правилами заміни втраченої літератури.

Протягом тижня статистичні показники підрозділу загальноакадемічної бібліотеки в ННІ №3 склали:

відвідування – 577 читача;

книговидача – 2183 примірника.

Батрак Оксана, провідний бібліограф
загальноакадемічної бібліотеки